Виявлення ознак психотравмування дитини, постраждалої від насильства, під час проведення допиту / опитування

Одним із завдань психолога, залученого до проведення допиту / опитування дитини, постраждалої від насильства, є виявлення ознак психотравмування на підтвердження пережитого нею досвіду насильства. Важливо розуміти зміст поняття психотравмування (психічна травма, далі – психотравма) та відмежовувати його від психотравмувальної ситуації, оскільки не всі такі ситуації призводять до психотравми.
Отже, психотравмувальна ситуація – це стуація, зумовлена впливом на дитину природних, соціальних, інформаційних, особистісних та інших чинників, що супроводжується зростанням психологічного напруження, порушенням механізмів адаптації, частковим або повним руйнуванням психологічного світу особистості, що може призводити до психотравми.
Психотравма – це реальна загроза фізичній або психологічній цілісності дитини внаслідок перебування у смертельній небезпеці або в ситуації ризику смерті, пережите насильство (в тому числі сексуальне) або небезпека значного ушкодження. В результаті психотравми, спричиненої відповідними подіями, у психічній діяльності відбуваються зміни, що супроводжуються психотравмувальними переживаннями, призводять до дезадаптації особистості, порушення звичного функціонування психіки та організму в цілому, що можуть мати відтерміновані наслідки.

Переживання психотравми – це емоційні процеси і стани у відповідь на психотравмувальну ситуацію, які супроводжують особистісно значущі форми активності дитини (поведінка, діяльність, спілкування, сприйняття, спогади, уява, бажання тощо).

Психічна травма може статися в результаті:
● безпосереднього переживання особою травмувальної події; особистого свідчення про подію, що стосувалася інших осіб; отримання раптового або несподіваного повідомлення про те, що сталося з членами сім’ї або близькими друзями (загрозлива для життя ситуація, смерть тощо); повторюваність певних дій або надмірна уразливість внаслідок травмувальної події, що спричиняють сильну негативну емоційну реакцію.
До психотравмувальних подій відносять такі, що:
 супроводжуються заподіянням фізичної шкоди або загрожують життю (DSM–V, 2013); порушують психологічну цілісність особи або загрожують порушенням (DSM–III, 1987) внаслідок втрати об’єкта прив’язаності; зради об’єкта прив’язаності; проявів насильства та зневажливого ставлення.

Класифікація психічних травм:

монотравма –– однократна подія, обмежена у часі

мультитравма –– одночасний вплив декількох різних за характеристиками травмувальних подій в один проміжок часу

секвенційна (послідовна) травма –– повторення одного й того ж виду травми; комплекс ознак внаслідок кількох подій, спровокованих одним фактором

травма психічного розвитку –– порушення його природного процесу. 

Стадії переживання психотравмувальної ситуації

  icon
  Шок (2—3 доби). Відбувається наростання емоційного напруження за рахунок емоційного сигналу (реакції) особистості на ситуацію, що сталася. На цій стадії не можна проводити слідчих дій з дитиною.
  icon
  Дезорганізація або дезадаптація особистості (від 3-х діб до 2-х місяців). Ця стадія є критичною. Психотравмувальні переживання найбільш виражені, їх перші наслідки помітні у психічній діяльності. В разі повторного травмування дитини, ненадання їй кваліфікованої допомоги, відсутності підтримки значущого для неї оточення, некоректності поведінки правоохоронних органів тощо у неї може розвинутися посттравматичний стресовий розлад. Саме на цій стадії треба проводити всі слідчі дії з метою отримання від дитини найважливішої інформації.
  icon
  Адаптація (від 2-х до 6-ти місяців). Відбувається включення захисних механізмів особистості, що дають змогу дитині впоратися з наслідками насильства та адаптуватися до подальшого життя. Найчастіше в цей період у дітей дошкільного віку блокується процес відтворення обставин подій. На цій стадії проводити слідчі дії не рекомендується.
  icon
  Відновлення (від 6-ти місяців). Завершальний процес адаптації. Ця стадія суттєво впливає на формування особистості. Травма акумулюється в глибинних шарах психіки на підсвідомому рівні. Конструктивність або деструктивність її новоутворень у цей період залежить від зовнішніх факторів: підтримки близького оточення, відсутності інших психотравмувальних чинників, мінімізації залучення до процесу розслідування, надання кваліфікованої допомоги тощо. На цьому етапі слідчі дії не рекомендовані.

Вказані часові проміжки умовні, оскільки залежать від вікових та індивідуально-психологічних особливостей дитини.

Важливі аспекти переживання психотравми дитиною:

особливості умов проживання (зміна оточення, повернення до звичного режиму); доступ кривдника до дитини;вікові особливості (що менший вік дитини, то менший рівень розуміння негативного характеру сприйняття насильства); індивідуально-психологічні особливості (затримка психічного розвитку, педагогічна занедбаність, високий рівень розвиненості психічних процесів тощо);досвід інших психотравмувальних подій.
Готуючи рекомендації за результатами проведеного допиту, важливо звернути увагу на таке: чи можна дитині надалі залучатися до слідчих дій і чи не наражається вона на повторне травмування. 
В разі неможливості припинення слідчих дії за участю дитини слід визначити, за яких обставин вони мають відбуватися, а також враховувати умови, в яких перебуває дитина. Якщо вони не відповідають її найкращим інтересам (наприклад, проживає з кривдником), треба зафіксувати необхідність вилучення дитини з небезпечного середовища. 

Якщо психолог спостерігає певні відхилення в розвитку, то має ініціювати призначення для дитини психолого-психіатричної експертизи. Це дасть можливість встановити причинно-наслідкові зв’язки між подією та імовірними відхиленнями і звернутися за потреби до психолога / психотерапевта з метою опрацювання травмувального досвіду дитини.