Важливість залучення психолога до слідчих дій за участю дітей

Кримінальне розслідування є для дитини складним і часто незрозумілим процесом через велику кількість людей, які беруть у ньому участь, незвичність того, що відбувається (слідчі дії), зосередженість учасників кримінального провадження на дитині, її реакції та словах, через значну кількість запитань і розмов про обставини події, тривалість розслідування тощо.

Водночас залучення психолога до кримінальних проваджень за участю дітей дозволяє мінімізувати травмувальний вплив на дитину процесу розслідування, і є вкрай важливим тому, що психолог сприяє: 

  комунікації учасників кримінального провадження з дитиною з урахуванням її вікових та індивідуально-психологічних особливостей;
  забезпеченню її найкращих інтересів, зокрема шляхом надання рекомендацій щодо вибору місця проведення слідчих дій, підготовки та інформування дитини про участь у них з урахуванням її психоемоційного стану;
  налагодженню та підтримці взаємодії з дитиною задля отримання максимально точної інформації про обставини події;
  оцінюванню стану дитини з метою розуміння її можливості брати участь у слідчих діях та дотримання її найкращих інтересів;
  самостійному відтворенню дитиною обставин подій для забезпечення її права бути почутою; 
  фіксації показань із зазначенням особливостей впливу подій, яких зазнала дитина, що сприятиме розумінню учасниками кримінального провадження відтворених нею обставин відповідно до вікових та індивідуальних особливостей, її спроможності брати участь у подальших слідчих діях.

Психолог підсилює голос дитини та дозволяє слідству ефективніше проводити розслідування і захистити права дитини.